हामी क्षमा प्रार्थी छौं! समाचार

माफ गर्नुहोस् - हामीसँग भुक्तान विधि समस्या छनौट छ!


नमस्ते ड्रेडब्याग साथीहरू,

दुर्भाग्यवश, हामी सँग मात्र भुक्तान विधि "चयन" समस्या छ।

तपाईंको ड्याडब्याग टीम